Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    10 FEBRUARI 2012
  • publicatiedatum
    B.S.08/03/2012
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    08/03/2012

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 64, § 1, 2 en 3 en artikel 181;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs, artikelen 11bis, 11ter, 11quater en 11quinquies;

Gelet op de programmatieadviezen van de betrokken Consortia voor Volwassenenonderwijs;

Gelet op de concordantieadviezen van 7 november 2011 van de Onderwijsinspectie;

Gelet op het antwoord van 22 november 2011 van de Vlaamse Onderwijsraad op de adviesvraag van 13 oktober 2011;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 27 januari 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Tweedekansonderwijs Antwerpen, Maalbootstraat 19, in 2660 Hoboken, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "medisch administratief bediende".

Art. 2.

Het Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Talen, Eikenstraat 8, in 2000 Antwerpen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "Roemeens - richtgraad 1".

Art. 3.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Provincie Antwerpen, Meistraat 5, in 2000 Antwerpen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "procesoperator chemie".

Art. 4.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs DTL Herentals, Kerkstraat 38, in 2200 Herentals, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "secretariaatsmedewerker".

Art. 5.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Taxandria, Boomgaardstraat 56, in 2300 Turnhout, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "informatica toepassingssoftware - verkort".

Art. 6.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Kempen, Leenhofstraat 33, in 2400 Mol, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs, "informatica toepassingssoftware - verkort".

Art. 7.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs de Oranjerie, Boudewijnvest 3, in 3290 Diest, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "informatica toepassingssoftware - verkort".

Art. 8.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Meise - Jette, Stationsstraat 15, in 1861 Wolvertem, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "begeleid(st)er in de buitenschoolse kinderopvang".

Art. 9.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Centrum GLTT, Schoolstraat 2, in 1640 Sint-Genesius-Rode, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "informatica toepassingssoftware - verkort".

Art. 10.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrije Leergangen Limburg, Halmstraat 6, in 3600 Genk, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

- "telefonist-receptionist";

- "nascholing vrachtwagenchauffeur".

Art. 11.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Heusden - Zolder, Molenstraat 12, in 3550 Heusden - Zolder, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "polyvalent onderhoudsmedewerker gebouwen".

Art. 12.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Temse, Schoolstraat 17, in 9140 Temse, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "nascholing vrachtwagenchauffeur".

Art. 13.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs de Vlaamse Ardennen, Fortstraat 47, in 9700 Oudenaarde, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

- "informatica toepassingssoftware - verkort";

- "logistiek assistent";

- "verzorgende";

- "zorgkundige".

Art. 14.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs ISBO, Assenedesteenweg 163, in 9060 Zelzate, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "telefonist - receptionist".

Art. 15.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Technisch Instituut Brugge, Boeveriestraat 73, in 8000 Brugge, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "siersmid".

Art. 16.

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2012.

Art. 17.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.