Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied informatie- en communicatietechnologie van de basiseducatie

  • goedkeuringsdatum
    20 APRIL 2012
  • publicatiedatum
    B.S.24/05/2012
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    24/05/2012

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied informatie- en communicatietechnologie van de basiseducatie.

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied informatie- en communicatietechnologie van de basiseducatie wordt bekrachtigd.

Art. 3.

Dit decreet en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied informatie- en communicatietechnologie van de basiseducatie treden in werking op 15 april 2012.