Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming van het studiegebied algemene vorming van het secundair volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    20 april 2012
  • publicatiedatum
    B.S.24/05/2012
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    03/09/2012

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming van het studiegebied algemene vorming van het secundair volwassenenonderwijs.

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming van het studiegebied algemene vorming van het secundair volwassenenonderwijs wordt bekrachtigd.

Art. 3.

Het opschrift van het decreet van 27 april 2007 tot bekrachtiging van de schrapping en de aanpassing van eindtermen voor het studiegebied Algemene Vorming van het secundair onderwijs voor sociale promotie wordt vervangen door wat volgt : ...

Art. 4.

Dit decreet en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming van het studiegebied algemene vorming van het secundair volwassenenonderwijs treden in werking op 1 september 2012.