Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    18 januari 2013
  • publicatiedatum
    B.S.08/02/2013
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    08/02/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 64, § -1, vervangen bij het decreet van 23 december 2011 en gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012, artikel 68, § -2, vervangen bij het decreet van 23 december 2011 en artikel 18, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 30 april 2009 en 9 juli 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 januari 2013;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC - NVK, Te Boerlaarlei 40 in 2140 Borgerhout, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de volgende opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

1° Zorgkundige;

2° Logistiek assistent;

3° Verzorgende.

Art. 2.

Het Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs SIVO, Grotesteenweg 226 in 2600 Berchem, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Mode en interieur.

Art. 3.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen, Londenstraat 43 in 2000 Antwerpen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de volgende opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

1° Bekister;

2° Dekvloerlegger;

3° Tegelzetter;

4° Stukadoor;

5° Metselaar.

Art. 4.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel, Alexianenweg 2 in 3300 Tienen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Informatica: toepassingssoftware verkort.

Art. 5.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs T.I.K.B., Pastorijstraat 40/2 in 3530 Houthalen-Helchteren, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Schilder-decorateur.

Art. 6.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Heusden-Zolder, Molenstraat 12 in 3550 Heusden-Zolder, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de volgende opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

1° Uitvoerend CAD- tekenaar Bouw;

2° Installateur Fotovoltaïsche Systemen;

3° Monteur Fotovoltaïsche Systemen;

4° Mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal.

Art. 7.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Maasland, Europaplein 36 in 3630 Eisden, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Aanvullende algemene vorming.

Art. 8.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Waas en Durme, Durmelaan 34_A in 9160 Lokeren, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Meubelmaker.

Art. 9.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas, Kroonmolenstraat 4 in 9100 Sint- Niklaas, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang.

Art. 10.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs KISP, Industrieweg 228 in 9030 Mariakerke, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Dakdichter.

Art. 11.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Roeselare, Arme-Klarenstraat 40 in 8800 Roeselare, verkrijgt goedkeuring voor volgende vestigingsplaatsen :

1° Lichtervelde;

2° Staden.

Art. 12.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Westhoek - Westkust, Stationsstraat 25 in 8900 Ieper, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Meubelmaker

Art. 13.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Spermalie, Snaggaardstraat 15 in 8000 Brugge, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Behoudsmedewerker erfgoed.

Art. 14.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Godelieve VZW, Nieuwstraat 5 in 8000 Brugge, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Informatica: Toepassingssoftware verkort.

Art. 15.

Het Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Nijverheids- en Taalleergangen, Arsenaalstraat 4 in 8000 Brugge, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de volgende opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

1° Frans - professioneel juridisch richtgraad 3;

2° Multimedia operator.

Art. 16.

Het GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs de Avondschool Oostende, Leopold III-laan 1 in 8400 Oostende, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs multimedia operator.

Art. 17.

Het GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs Cervo De Panne, Sint-Elisabethlaan 6 in 8660 De Panne, verkrijgt goedkeuring voor de vestigingsplaats Mesen en onderwijsbevoegdheid voor de volgende opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

1° Broodbakker;

2° Bakkersgast;

3° Banketbakker.

Art. 18.

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013.

Art. 19.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.