[1B.Vl.R. van 10/04/2020
B.S. 15/05/2020
OPGEHEVEN:1B.Vl.R. van 10/04/2020
B.S. 15/05/2020
] Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ontwerper kleding- en confectieartikelen

  • goedkeuringsdatum
    21 februari 2014
  • publicatiedatum
    B.S.29/04/2014
  • datum laatste wijziging
    15/05/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 10/04/2020 (B.S. 15/05/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 3 februari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van ontwerper kleding- en confectieartikelen, ingeschaald op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van ontwerper kleding- en confectieartikelen (m/v) (BK00111) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel Ontwerper kleding- en confectieartikelen (m/v)

b. Definitie Creëert en ontwerpt nieuwe concepten van kleding- en confectieartikelen, houdt hierbij rekening met de stijl en het imago van het merk en met de technische en economische productievereisten teneinde tijdig een kwalitatief afgewerkt en produceerbaar ontwerp af te leveren.

c. Niveau 5

d. Jaartal 2014

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

* De trends en gedragingen van gebruikers opsporen en productstalen, foto's, ... verzamelen om een database aan te leggen (Id 17383-c)

- Analyseert de doelgroep en de leefwereld van de doelgroep

- Bestudeert trends (via beurzen, vakliteratuur, internet, ...)

- Verzamelt ideeën, thema's en kenmerken voor de nieuwe collectie

- Bedenkt een totaalbeeld (kleur, stijl, ...)

- Volgt de technische verwerking van nieuwe materialen en producten op

- Volgt de innovaties rond nieuwe grondstoffen en technieken

* Een volledige of gedeeltelijke collectie ontwikkelen of uitdenken in de stijl van het merk en de gedefinieerde thema's (Id 25229-c)

- Verzamelt informatie, materialen en toebehoren binnen het gekozen thema

- Kiest stijl en look

- Werkt het beeld uit in een collage

- Stelt het kleurenpallet samen

- Maakt kleuren-, stoffen- en toebehorenkaarten

- Bedenkt collectie-items die beantwoorden aan het marketingconcept

* De artistieke tekeningen van projecten/modellen realiseren (voorontwerpen, schetsen van de stilist, ...) (Id 25340-c)

- Maakt een schets

- Werkt de schets uit met tekenmaterialen en/of software

* Ontwerpen en technische schetsen maken en de kleurgamma's van de nieuwe collectie bepalen (Id 16931-c)

- Werkt elk collectie-item uit in een technische tekening

- Vertrekt van een bestaand basismodel of maakt een volledig nieuw model

- Geeft de kleurkeuze aan

- Werkt het ontwerp uit in details (borduursels, bedrukkingen, garen, ...)

- Vult de tekening aan met technische specificaties voor de uitvoering van het item

* Materialen en toebehoren van het productgamma uitkiezen (garen, stof, sluitingen, ...) (Id 17489-c)

- Kiest grondstoffen op basis van stalen

- Houdt rekening met de kenmerken (soepelheid, rekbaarheid, onderhoud, ... ) en de kwaliteit van een grondstof

- Past de keuze van materialen aan op basis van de vaststellingen vanuit een eerste productevaluatie

- Verwerkt modelaanpassingen in het technische dossier of tekening

* De samenstelling (materiaal, accessoires, kleuren, ...) en technische productiekenmerken van het model bepalen (Id 3335-c)

- Gebruikt specifieke designsoftware

- Noteert maten, toebehoren en afwerkingstechnieken om een patroon te laten maken

- Herkent de verschillende patroondelen van een kleding- en confectieartikel

- Houdt rekening met de uitwerking van een 3-dimensionaal product in een 2-dimensionale tekening en/of patroon

- Houdt alle verzamelde informatie voor de realisatie van het product bij in een dossier

* De vervaardigde modellen of prototypes artistiek en technisch vergelijken met de schetsen en de materiaalkeuze evalueren (Id 10953-c)

- Beoordeelt het model esthetisch (voldoet het model aan het vooropgestelde ontwerp, ...)

- Beoordeelt de mate waarin het prototype afwijkt (pasvorm, kwaliteit, ...) van de oorspronkelijke tekening

- Doet voorstellen van wijzigingen in het patroon, de verwerking en/of het materiaalgebruik die nodig zijn om te voldoen aan het vooropgestelde ontwerp

* De kosten van het productengamma van de collectie evalueren (Id 11007-c)

- Houdt rekening met het stof- en materialenverbruik om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klant

- Schat de kosten in in functie van het tegemoet komen aan de verwachtingen van de klant

- Houdt rekening met de prijs-kwaliteit verhouding in functie van het tegemoet komen aan de verwachtingen van de klant

- Houdt rekening de financiële haalbaarheid in functie van de commercialisering van het model

- Houdt rekening met het succes van de collectie

- Zorgt voor een gezonde balans tussen het creatieve en financiële aspect

* De modelcatalogus helpen samenstellen (schetsen, aangevuld met stalen, kleurengamma's, technische aantekeningen, ...) (Id 16888-c)

- Stelt de afgewerkte producten visueel voor

- Gebruikt multimedia om het model voor te stellen

* De collectie aan verschillende deelnemers toelichten tijdens de presentatie, defilés, showroom, ... (Id 11339-c)

- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)

- Overlegt met de marketingafdeling over het organiseren van fotosessies, mode defilés en standen op beurzen

- Bepaalt de algemene sfeer van het gebeuren (muziek, locatie, ...)

* Is nauw betrokken bij de realisatie van het model of de productvormen (Id 25297-c)

- Maakt gebruik van de courante assemblagetechnieken

* Beheert het archief van vorige kleding- en confectieartikelen (co00749)

* Begeleidt de medewerkers in het creatieproces (co00750)

- Volgt de vaardigheden van de medewerkers op

- Geeft uitleg over de uitvoering van opdrachten

- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers

- Stuurt het creatieproces bij indien nodig

- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op

- Doet voorstellen voor opleiding

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van marketing in de modewereld

- Basiskennis van managementtechnieken in de modewereld

- Basiskennis van milieuwetgeving in de modewereld

- Basiskennis van het ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen

- Kennis van matentabellen

- Kennis van eigenschappen van kleuren

- Kennis van mode en kledingstijlen

- Kennis van technieken om een model uit te werken

- Kennis van technisch tekenen (ontwerp, referentienummers, normalisatie, ...)

- Kennis van designsoftware

- Kennis van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen

- Kennis van kantoorsoftware

- Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding- en confectieartikelen

- Kennis van pasvormverbetering

- Kennis van eigenschappen en kenmerken van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen en fournituren

- Kennis van patroontekentechnieken

- Kennis van assemblagetechnieken

- Kennis van projectmanagement

- Kennis van commerciële technieken

- Kennis van commerciële distributiekanalen

- Kennis van presentatietechnieken

- Kennis van communicatietechnieken en -vaardigheden

- Kennis rond omgang met diverse afdelingen

- Kennis van trendanalyse

- Kennis van Frans en Engels (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen analyseren van de doelgroep en de leefwereld van de doelgroep

- Het kunnen bestuderen van trends (via beurzen, vakliteratuur, internet, ...)

- Het kunnen verzamelen van ideeën, thema's en kenmerken voor de nieuwe collectie

- Het kunnen bedenken van een totaalbeeld (kleur, stijl, ...)

- Het kunnen opvolgen van de technische verwerking van nieuwe materialen en producten

- Het kunnen volgen van de innovaties rond nieuwe grondstoffen en technieken

- Het kunnen verzamelen van informatie, materialen en toebehoren binnen het gekozen thema

- Het kunnen kiezen van een stijl en look

- Het kunnen uitwerken van het beeld in een collage

- Het kunnen samenstellen van het kleurenpallet

- Het kunnen maken van kleuren-, stoffen- en toebehorenkaarten

- Het kunnen bedenken van collectie-items die beantwoorden aan het marketingconcept

- Het kunnen maken van een schets

- Het kunnen uitwerken van de schets met tekenmaterialen en/of software

- Het kunnen uitwerken van elk collectie-item in een technische tekening

- Het kunnen vertrekken van een bestaand basismodel of maken van een volledig nieuw model

- Het kunnen aangeven van de kleurkeuze

- Het kunnen uitwerken van het ontwerp in details (borduursels, bedrukkingen, garen, ...)

- Het kunnen aanvullen van de tekening met technische specificaties voor de uitvoering van het item

- Het kunnen kiezen van grondstoffen op basis van stalen

- Het kunnen rekening houden met de kenmerken (soepelheid, rekbaarheid, onderhoud, ... ) en de kwaliteit van een grondstof

- Het kunnen verwerken van modelaanpassingen in het technische dossier of tekening

- Het kunnen gebruiken van specifieke designsoftware

- Het kunnen herkennen van de verschillende patroondelen van een kleding- en confectieartikel

- Het kunnen rekening houden met de uitwerking van een 3-dimensionaal product in een 2-dimensionale tekening en/of patroon

- Het kunnen esthetisch beoordelen (voldoet het model aan het vooropgestelde ontwerp, ...) van het model

- Het kunnen schatten van de kosten in functie van het tegemoet komen aan de verwachtingen van de klant

- Het kunnen rekening houden met de prijs-kwaliteit verhouding in functie van het tegemoet komen aan de verwachtingen van de klant

- Het kunnen rekening houden met de financiële haalbaarheid in functie van de commercialisering van het model

- Het kunnen rekening houden met het succes van de collectie

- Het kunnen zorgen voor een gezonde balans tussen het creatieve en financiële aspect

- Het kunnen rekening houden met het stof- en materialenverbruik om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klant

- Het kunnen visueel voorstellen van de afgewerkte producten

- Het kunnen gebruiken van multimedia om het model voor te stellen

- Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)

- Het kunnen overleggen met de marketingafdeling over het organiseren van fotosessies, mode defilés en standen op beurzen

- Het kunnen bepalen van de algemene sfeer van het gebeuren (muziek, locatie, ....)

- Het kunnen gebruik maken van de courante assemblagetechnieken

- Het kunnen opvolgen van de vaardigheden van de medewerkers

- Het kunnen geven van uitleg over de uitvoering van opdrachten

- Het kunnen bespreken van de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers

- Het kunnen opvolgen van ontwikkelingen in het vakgebied

- Het kunnen doen van voorstellen voor opleiding

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen aanpassen van de keuze van materialen op basis van de vaststellingen vanuit een eerste product-evaluatie

- Het kunnen beoordelen van de mate waarin het prototype afwijkt (pasvorm, kwaliteit, ...) van de oorspronkelijke tekening

- Het kunnen doen van voorstellen van wijzigingen in het patroon, de verwerking en/of het materiaalgebruik die nodig zijn om te voldoen aan het vooropgestelde ontwerp van de klant

- Het indien nodig kunnen bijsturen van het creatieproces

Motorische vaardigheden

- Het kunnen noteren van maten, toebehoren en afwerkingstechnieken om een patroon te laten maken

- Het kunnen bijhouden van alle verzamelde informatie voor de realisatie van het product in een dossier

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in designbureaus, theaterkostuum-ateliers, onderzoeksbureaus voor trends, geïntegreerde studiebureaus, industriële confectiebedrijven en/of op zelfstandige basis voor het produceren van artikelen in kleding- en confectie

- De uitvoering van dit beroep vraagt afstemming met de betrokken afdelingen in functie van een optimale ontwerp.

- Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem

- Dit beroep wordt eerder in een abstracte, conceptuele, vrij complexe context uitgeoefend. Door research komt de ontwerper geregeld in nieuwe en internationale contexten.

- De werkcontext is gestructureerd met een belangrijke tijdsdruk.

- Binnen dit beroep is het werken in team en een doeltreffende communicatie essentieel.

- Werkt met de nodige flexibiliteit en polyvalentie

- Is zich bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen

- Volgt de evolutie van de collectie op

Handelingscontext

- Werkt onder een bepaalde vorm van concentratie rond de uitvoeringsvereisten

- Houdt steeds rekening met de verwachtingen van de klant en/of met het vooropgestelde ontwerp

- Communiceert efficiënt en effectief

- Werkt in teamverband

- Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften

- Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen

2.2.4 Autonomie

- is zelfstandig in het uitdenken van een concept voor een nieuwe collectie of kleding- en confectieartikel en neemt zelf initiatieven om het concept te concretiseren.

- is gebonden aan specifieke instructies, productieplanning, eigen huisstijl en/of huisstijl van de klant, eigenschappen van de grondstoffen, verwachtingen van de klant, eindprijs van het product

- doet beroep op het team (aankoop, verkoop, productie en commerciële dienst) voor planning en feedback op het ontwerp en/of concept waar in overleg de haalbaarheid van het ontwerp en/of concept wordt bepaald. Hij/zij rapporteert indien nodig aan de algemene of de commerciële directie

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- het juist inschatten van de productietijd van het prototype

- de vormgeving van het concept

- de kwaliteit van het afgewerkte product

- het invullen van de verwachtingen van de klant

- het zich laten omringen met competente medewerkers

- het permanent bijhouden van het technisch dossier

- een goede samenwerking met de medewerkers in het team

- de haalbaarheid van de uitvoering

- het behoud van de huidige consumenten omwille van het ontwerp

- het aantrekken van nieuwe consumenten omwille van het ontwerp

- het imago van het merk en ontwerp

- blijvend innoveren

- een goede communicatie tussen de betrokken afdelingen

2.3 Vereiste attesten

Er zijn geen attesten vereist.