Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie meubelstoffeerder

 • goedkeuringsdatum
  5/12/2014
 • publicatiedatum
  B.S. 20/03/2015 (pagina 17809)
 • bron

  Numac : 2015035171
 • datum laatste wijziging
  17/06/2020

Aanhef

De Vlaamse Regering,
Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;
Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 16 oktober 2014;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 november 2014;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,
Besluit :

ART. 1.

De beroepskwalificatie van meubelstoffeerder, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

ART. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage

Beschrijving van de beroepskwalificatie van meubelstoffeerder (m/v) (BK0131) als vermeld in artikel 1
1. GLOBAAL
a. Titel
`Meubelstoffeerder' (m/v)
b. Definitie
`Het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en grondstoffen, aanbrengen van het singels, veren, vul- en afdekmateriaal (grijswerk) op het karkas, het aanbrengen en dichtnaaien van naden van het bekledingsmateriaal en bij het herstofferen het verwijderen van oude bekleding, afdekmateriaal, vulling, veren en singels, teneinde (zit)meubels zoals stoelen, (auto)zetels, bedden te (her)stofferen met stof of leder.'
c. Niveau
3
d. Jaartal
2014
2. COMPETENTIES
2.1. Opsomming competenties
BASISACTIVITEITEN
o Werkt in teamverband (co00918)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega's, verantwoordelijken en/of derden
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega's, ...)
o Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co00919)
- Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
- Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's (1))
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke
o Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co00920)
- Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
- Richt de werkplaats (ergonomisch) in
- Beperkt stofemissie
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)
o Plant en bereidt de eigen werkzaamheden van het stofferen van meubels voor (Id 15062-c)
- Stelt correct en overzichtelijk een meet-, en materiaalstaat op : afdekmateriaal (vul-, veren-, en ruglinnen, karton, bourlets, profielen, ...), singels of veren, schuimmaten
- Stelt een snijplan op
- Gebruikt meet- en controlegereedschap
- Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
- Bepaalt een optimale werkvolgorde
- Meldt problemen aan de leidinggevende/verantwoordelijke
- Beheert de administratie : houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij
o Volgt de planning op (Id 15062-c)
- Neemt kennis van de eigen werkopdracht
- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en/of ontwerpen
- Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, ...)
- Neemt de planning door
- Meet op (bekleding, vulling, ...)
o Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, ... ) (co00921)
- Houdt de voorraad op peil
- Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, tekorten ...)
- Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
- Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
- Houdt rekening met de interne codering
- Neemt levering(en) in ontvangst en controleert de levering(en)
- Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen
o (De)monteert karkassen van (zit)meubelen (co00922)
- Houdt zich aan de werkopdracht
- (De)monteert indien nodig de onderdelen van het (zit)meubel
- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
- Gebruikt gereedschap en hulpmiddelen om (zit)meubels te (de)monteren
o Maakt de vulmaterialen (polyether, schuimrubber, ...) op maat (Id 18104-c, Id 23929-c)
- Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
- Leest een snijplan
- Snijdt/knipt/zaagt vulmaterialen op maat met de daartoe voorziene apparatuur
- Verlijmt vulmaterialen tot de gewenste vorm
- Gebruikt zaag-/snijmachines om het vulmateriaal op maat te brengen
o Bedient en stelt machines in om vulmateriaal te bewerken (co00923)
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
- Bepaalt de te gebruiken machines
- Stelt de machine (parameters, geleiders, naald, draad,...) in
- (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
- Controleert de beveiliging voor het opstarten
- Start, stopt en de bedient de machine
- Maakt een proefstuk/-bewerking
- Bewerkt vul- en bekledingsmateriaal conform de werkopdracht
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt meet- en controlegereedschap
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
o Voert eenvoudig stik/lockwerk uit (co00924)
- Gebruikt stik-/lockmachines
- Gebruikt machines om vulmateriaal op maat te brengen
- Bedient de aangewezen machines correct en veilig
o Voorstoffeert de (zit)meubelen (Id 16916-c)
- Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
- Bepaalt de optimale werkvolgorde, eventueel in overleg met de leidinggevende
- Brengt singels of veren met de juiste spanning aan op de (zit)meubels/karkassen/salons
- Brengt vulmaterialen aan op de meubels
- Brengt veren- en ruglinnen, karton, bourlets, profielen, ... aan op de meubels/karkassen/salons
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
- Gebruikt stoffeergereedschappen
- Gebruikt een lijmpistool
o Brengt bekledingsmateriaal aan (Id 17143-c, Id 23399-c)
- Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
- Trekt bekledingsmateriaal over de te stofferen onderdelen
- Spant bekledingsmaterialen aan
- Zet bekledingsmaterialen vast of naait de open naden dicht
- Brengt materialen op de meest praktische volgorde aan op het (zit)meubel
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
- Gebruikt stoffeergereedschappen
o Werkt gestoffeerde (zit)meubelen af (Id 17143-c)
- Vergaart onderdelen volgens een logische volgorde
- Brengt biesnaad, meubelkoord, ... aan
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
- Gebruikt stoffeergereedschappen
o Gebruikt afwerkingsmaterialen voor (zit)meubels (Id 17143-c)
- Brengt sierspijkers, koperwerk, ... aan
- Brengt poten, plinten, ... aan
o Reinigt en bergt machines en gereedschappen zorgvuldig op (co00925)
- Houdt zich aan procedures en voorschriften
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
- Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
- Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
o Verpakt grondstoffen en materialen (co00926)
- Verpakt, beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, ...)
- Laadt, lost (interne) transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal,...)
- Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico's (het zekeren van ladingen, ...)
o Transporteert intern grondstoffen en materialen (co00927)
- Houdt zich aan procedures en voorschriften
- Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Gebruikt interne transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
- Past hef- en tiltechnieken toe
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
o Vult kussens op (Id 16916-c, Id 24777-c)
- Vult manueel of machinaal kussens op
- Naait of rits de open naden dicht
o Bedient machines voor het vullen en afwerken van kussens (Id 16916-c)
- Gebruikt knopen-, kussenvul- en/of noppenmachine
o Maakt de bekledingsmaterialen op maat (Id 16521-c)
- Houdt zich aan de werkopdracht
- Leest en begrijpt patronen
- Selecteert patronen
- Legt patronen uit
- Tekent patronen af
- Snijdt/knipt bekledingsmaterialen volgens het snijplan uit
- Past eenvoudige naai-, locktechnieken toe
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt machines om bekledingsmateriaal te stikken/locken
o Monteert en regelt beslag voor (zit)meubelen af (relaxsystemen, scharnieren, ...) (co00928)
- Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches
- Leest en begrijpt (werk)tekeningen
- Voorziet uitsparingen voor beslag
- Stelt beslag samen
- Bevestigt beslag
- Regelt beslag af
- Gebruikt elektrische en pneumatisch handgereedschap
o Capitonneert en buttonneert (zit)meubelen (co00929)
- Brengt/trekt knopen aan in de stoffering
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt capitonneer- of buttonneermachine
o Selecteert en bewerkt leder voor het bekleden van (zit)meubelen (co00930)
- Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
- Selecteert materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de werkopdracht
- Bewerkt het leder (snijden, schalmen, stikken, ...) conform de werkopdracht
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt de schalmeermachine
o Ontmantelt (zit)meubelen om te herstofferen (Id 4063-c)
- Houdt zich aan de werkopdracht
- Ontmantelt (zit) meubels
- Maakt de meubels klaar om te herstofferen
- Gebruikt gereedschap en hulpmiddelen om meubels te ontmantelen
- Signaleert verborgen gebreken aan de verantwoordelijke
o Bereidt de restauratie en de herstoffering voor (co00931)
- Controleert of de meubels/karkassen geschikt zijn voor herstoffering
o Restaureert en herstoffeert (Id 24803-c, Id 25783-c, Id 18104-c)
- Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
- Vervangt voorstoffering/grijswerk indien nodig
- Brengt nieuw bekledingsmateriaal aan
- Brengt afwerkingen aan
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
2.2. Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen
2.2.1. Kennis
- Basiskennis naaitechnieken
- Basiskennis hout en plaatmaterialen
- Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
- Basiskennis van rapporteren
- Basiskennis van het sorteren van afval
- Basiskennis van opvolging van voorraad
- Basiskennis van onderhoudswerkzaamheden aan de eigen machines/gereedschappen
- Kennis van informatiebronnen
- Kennis van de ergonomie van het zitten
- Kennis van vakterminologie
- Kennis van werkdocumenten en tekeningen
- Kennis van interne productieprocedures
- Kennis van grondstoffen : Bekledingsmaterialen, Vulmaterialen, Afdekmaterialen, Leer en kunstleer, Veren en singels, Bevestigingsmaterialen, Lijmen, Onderhoudsmaterialen
- Kennis van de opbouw van een karkas
- Kennis van stoffeertechnieken
- Kennis van bevestigingstechnieken voor bekleding
- Kennis van bevestigingstechnieken voor afwerking
- Kennis van montagetechnieken
- Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
- Kennis van stoffeergereedschap
- Kennis van machines
- Kennis van knip-,snij- en zaagtechnieken in functie van de eigen werkzaamheden
- Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
- Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
- Kennis van interne transportmiddelen
- Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
- Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- Kennis van (veiligheids)pictogrammen
- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
- Kennis van etikettering en productidentificatie
- Kennis van veiligheidsvoorschriften
- Kennis van procedures en (bedrijfs)voorschriften
- Kennis van het stapelen van materialen
- Kennis van afschrijfmethodes
- Kennis van bevestigingstechnieken voor grijswerk
- Kennis van specifieke stoffeertechnieken (capitonneren en buttonneren)
- Kennis van elementaire wiskunde
- Kennis van verpakkings- en beschermingstechnieken en -middelen
- Kennis van beslag van zitmeubelen
2.2.2. Vaardigheden
Cognitieve vaardigheden
- Het kunnen lezen en interpreteren van werkdocumenten, tekeningen en deze gegevens vertalen naar de eigen werkzaamheden
- Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende en efficiënt communiceren met collega's en derden
- Het kunnen identificeren van verschillende grondstoffen ( bekledings-, vul- en afdekmateriaal, singels, veren, ...)
- Het kunnen controleren en uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning, werktekeningen, de voorschriften en productfiches
- Het kunnen raadplegen van technische bronnen en het afleiden van (productie)gegevens uit o.a. werktekeningen en plannen
- Het kunnen berekenen van afmetingen en hoeveelheden voor het bewerken van bekledings-, vul-, en afdekmateriaal, ...
- Het (visueel) kunnen identificeren van afwijkingen en gebreken aan de grondstoffen en eindproducten
- Het kunnen bijhouden van gegevens over het verbruik van materiaal en het productieverloop
- Het kunnen instellen van machines voor meubelstofferen
- Het kunnen starten, bedienen en stoppen van de machines voor meubelstofferen om een zo efficiënt mogelijke productie te realiseren
- Het kunnen bewerken van materialen voor meubelstofferen
- Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
- Het kunnen uitvoeren van preventief basisonderhoud
- Het kunnen toepassen van kwaliteitscontroles met de geschikte instrumenten
- Het kunnen opstellen van een snijplan en meet- en materiaalstaat
- Het kunnen bepalen van een optimale werkvolgorde
- Het kunnen bijhouden van een planning
- Het kunnen uitleggen, aftekenen en uitsnijden van patronen
- Het kunnen controleren van kwaliteit en maatvoering
Probleemoplossende vaardigheden
- Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek rekening houdend met de voorschriften/procedures
- Het kunnen bijsturen van de werkopdracht bij onvoorziene omstandigheden
- Het kunnen bijstellen van de machines voor meubelstofferen bij afwijkingen aan de bewerkte werkstukken
- Het kunnen aanpassen van de eigen planning aan wijzigende omstandigheden
- Het proactief kunnen nemen van gepaste maatregelen bij veiligheidsrisico's rekening houdend met de voorschriften/procedures
- Het kunnen oplossen van routinematige problemen m.b.t. de eigen activiteiten
Motorische vaardigheden
- Het kunnen bedienen van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
- Het kunnen hanteren van handgereedschap
- Het kunnen in- en omstellen van machines voor meubelstofferen
- Het kunnen bedienen van de machines voor meubelstofferen
- Het kunnen ontmantelen en (de)monteren van (zit)meubelen
- Het kunnen aanbrengen van bekledings-, vul- en afdekmateriaal, singels, veren, ... volgens voorschriften van de fabrikant
- Het kunnen aanbrengen van bekledingsmateriaal (stof, leder)
- Het kunnen gebruiken van toestellen voor goederentransport
- Het kunnen snijden/knippen/zagen van vulmaterialen op maat met de daartoe voorziene apparatuur
- Het kunnen verlijmen van vulmaterialen tot de gewenste vorm
- Het kunnen aanbrengen van sierspijkers, koperwerk,... en poten, plinten, ...
- Het kunnen bevestigen van grondstoffen en materialen en beveiligen tegen vervoersrisico's
2.2.3. Context
Omgevingscontext
- Dit beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats, atelier of een winkel binnen ambachtelijke en industriële bedrijven.
- Dit beroep wordt dikwijls in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, grondstoffen en machines.
- De sector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaamheid.
- Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
- Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en (hout)stof voorkomen.
- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
- Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.
Handelingscontext
- De werkzaamheden zijn van fysieke aard en vragen lichamelijke inspanningen aan de zetelstoffeerder automobiel : tillen, sjouwen, werken onder een hoek, werken in moeilijke houdingen en omstandigheden
- Gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap kan gevaar inhouden voor het oplopen van snijwonden, het klem raken van de machine, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie,...
- De meubelstoffeerder heeft oog voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken
- De meubelstoffeerder moet op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze informatie uitwisselen met klanten, collega's en derden
- De meubelstoffeerder heeft aandacht voor gevaarlijke situaties, respecteert veiligheidssignalisatie op de werkplek en gebruikt en onderhoudt PBM's en CBM's met zorg
- De meubelstoffeerder gaat omzichtig om met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften
- De meubelstoffeerder moet zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met machines, gereedschappen en materialen
- De meubelstoffeerder moet constant bewust zijn van de mogelijke impact van zijn handelingen
2.2.4. Autonomie
- Is zelfstandig in :
- het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden
- het opmeten, het opstellen van snijplan en meet- en materiaalstaat opstellen en het bepalen van de eigen werkvolgorde
- datgene wat binnen de opdracht en competentie ligt te veranderen en aan te passen indien nodig
- Is gebonden aan :
- een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
- veiligheids- en milieuvoorschriften, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen
- Doet beroep op :
- leidinggevende voor de werkopdracht, (productie)gegevens, planning, melden van problemen/storingen en bijkomende instructies
- (onderhouds)technicus en/of derden bij storingen, technische interventies en/of onderhoud aan de machines
2.2.5. Verantwoordelijkheid
- Efficiënte functionering binnen een onderneming
- Milieubewuste, kwalitatieve en veilige uitvoering van opdrachten
- Een veilige en ordelijke werkplek
- Voorbereiding en planning van de werkzaamheden voor de productie
- Gecontroleerde grondstoffenvoorraad en materialen in functie van de werkopdracht
- (De)montering van karkassen voor (zit)meubelen
- Op maat gemaakte vulmaterialen
- Ingestelde machines voor meubelstoffering en bewerking van materialen
- Voorstoffering van de (zit)meubelen (grijswerk)
- Aangebracht bekledingsmateriaal
- Afgewerkte en gestoffeerde (zit)meubelen
- Zorgvuldig gereinigde en opgeborgen machines en gereedschappen
- Het transport van grondstoffen, constructie-onderdelen en materialen
- Opgevulde kussens
- Op maat gemaakte bekledingsmaterialen
- Gemonteerde en afgeregeld beslag aan (zit)meubelen
- Gecapitonneerde en gebuttonneerde (zit)meubelen
- Geselecteerd en bewerkt leder voor het bekleden van (zit)meubelen
- Ontmantelde (zit)meubelen om te herstofferen
- Restauratie en herstoffering
2.3. Vereiste attesten
Geen attesten vereist
_______
Nota
(1) PBM's = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM's = collectieve beschermingsmiddelen.