Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

 • goedkeuringsdatum
  13/03/2015
 • publicatiedatum
  B.S. 27/05/2015 (pagina 29925)
 • bron

  Numac : 2015035567
 • datum laatste wijziging
  20/09/2019

Aanhef

De Vlaamse Regering,
Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;
Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 30 januari 2015;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 18 februari 2015;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,
Besluit :

ART. 1.

De beroepskwalificatie van onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

ART. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage