Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    29 januari 2016
  • publicatiedatum
    B.S.03/03/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    03/03/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 64, § 1, vervangen bij het decreet van 23 december 2011 en gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2012, 19 december 2014 en 19 juni 2015 en artikel 68, § 2, vervangen bij het decreet van 23 december 2011 en gewijzigd bij de decreten van 19 december 2014 en 19 juni 2015;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 17 november 2015;

Gelet op het advies van de Adviescommissie, gegeven op 27 november 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 januari 2016;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Kapellen - GO! CVO-IVORAN, Pastoor Vandenhoudtstraat 8, in 2950 Kapellen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Aanvullende Algemene Vorming.

Art. 2.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Instituut Sint-Jozef, Kleinhoefstraat 4, in 2440 Geel, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Magazijnmedewerker.

Art. 3.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Rivierenland, Eduard Anseelestraat zonder nummer, in 2830 Willebroek, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de vestigingsplaats Rumst.

Art. 4.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Strombeek-Grimbergen, Gemeenteplein zonder nummer, in 1853 Grimbergen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Onderhoudsmecanicien.

Art. 5.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburg, Europaplein 36, in 3630 Maasmechelen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de volgende opleidingen secundair volwassenonderwijs :

1° Bierkenner;

2° Wijnkenner.

Art. 6.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Qrios Noord, Rijksweg 357, in 3630 Maasmechelen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de volgende opleidingen secundair volwassenonderwijs :

1° Autobuschauffeur;

2° Autocarchauffeur;

3° Latijns Schrift Richtgraad 1.

Art. 7.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Moderne Talen Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 1, bus b, in 3500 Hasselt, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Portugees Richtgraad 3.

Art. 8.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Talen-Informatica Voeren, Hoeneveldje 2, in 3798 Voeren, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Informatica: Computer-, Besturingssystemen & Netwerken.

Art. 9.

Het KCST - Centrum voor Volwassenenonderwijs, Plankstraat 11, in 3800 Sint-Truiden, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Polyvalent Verkoper.

Art. 10.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Zuid-Limburg, Tichelrijlaan 1, in 3800 Sint-Truiden, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Aanvullende Algemene Vorming.

Art. 11.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Qrios Zuid, Blijde-Inkomststraat 36, in 3500 Hasselt, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Latijns Schrift Richtgraad 1.

Art. 12.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs ISBO, Assenedesteenweg 163, in 9060 Zelzate, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de vestigingsplaats Wachtebeke.

Art. 13.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs KISP - Gent, Industrieweg 228, in 9030 Gent, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Economie - Wiskunde.

Art. 14.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent, Martelaarslaan 13, in 9000 Gent, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Latijns Schrift Richtgraad 1.

Art. 15.

Het Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - Centrum voor Volwassenenonderwijs, Arsenaalstraat 4, in 8000 Brugge, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de vestigingsplaats Damme.

Art. 16.

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2016.

Art. 17.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.