Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schoonheidsspecialist-salonverantwoordel

  • goedkeuringsdatum
    25 maart 2016
  • publicatiedatum
    B.S.13/06/2016
  • datum laatste wijziging
    13/06/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 7 maart 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 maart 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van schoonheidsspecialist-salonverantwoordelijke, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van Schoonheidsspecialist-salonverantwoordelijke (0226) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Schoonheidsspecialist-salonverantwoordelijke

b. Definitie

Het regelen en opvolgen van een kwaliteitsvolle werking en organisatie van het schoonheidsinstituut: het leiden van het team, het uitvoeren van schoonheids- en lichaamsverzorgingen op het gelaat, de handen, de gezonde voeten en andere lichaamsdelen en het adviseren over een goede verzorging van het lichaam, over de esthetiek en over schoonheidsproducten teneinde het uiterlijk en het welzijn van de mens in stand te houden of mooier/beter te maken en een goed functionerende en rendabele organisatie te realiseren.

c. Niveau

4

d. Jaartal

2016

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt met oog voor welzijn, veiligheid, kwaliteit en milieu (co 01698)

- Reageert gepast op vastgestelde problemen of gevaar

- Draagt bij aan (de uitvoering van) het preventiebeleid op de werkvloer

- Werkt conform de voorschriften m.b.t. veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu

- Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen

- Houdt rekening met de gebruiksaanwijzingen van producten en apparatuur

- Werkt ergonomisch, ecologisch en economisch

Werkt samen met leidinggevende(n), collega's, medewerkers en/of stagiaires (co 01699)

- Communiceert en werkt samen met leidinggevende(n), collega's, medewerkers en/of stagiairs

- Gaat discreet om met informatie over de klanten conform de wet op de privacy

- Beoordeelt welke informatie moet doorgegeven worden en wisselt deze uit met leidinggevende(n), collega's, medewerkers en/of stagiairs

- Volgt de regels van het schoonheidsinstituut en de richtlijnen van leidinggevende(n) op

Legt een afspraak vast met de klant (co 01700)

- Staat de klant te woord aan de telefoon of aan de receptie

- Schat de tijdsduur van de gewenste verzorging in

- Maakt een afspraak met de klant en legt deze vast in de agenda

- Gebruikt informatie- en communicatietechnologie

Verwelkomt de klant, stelt de wensen vast en adviseert over de producten en verzorgingen (D120801 Id17964-c)

- Maakt contact met de klant bij het betreden van de zaak

- Stelt vragen over de wens van de klant

- Luistert naar de wens en de eerdere ervaringen van de klant

- Geeft informatie over de verschillende verzorgingen en producten

- Raadpleegt de klantenfiche of maakt een klantenfiche aan

Stelt producten en verzorgingen voor en bepaalt een verzorging voor de klant (D120801 Id3527-c)

- Stelt de kenmerken en toestand van de huid, de nagels en/of de lichaamshouding van de klant vast (visueel, test,...)

- Stelt vragen over de gezondheidstoestand van de klant (medicijngebruik, aandoeningen, functioneren bewegingsapparaat,...)

- Raadt de klant een verzorging aan of af

- Wijst de klant door voor medisch advies bij het bereiken van de beroepsgrens

- Bepaalt samen met de klant de prioriteiten in de verzorging

- Stelt een behandelplan op en geeft een prijsindicatie

Adviseert de klant over de persoonlijke stijl (voorkomen, persoonlijkheid,...) (D120801 Id18938-c)

- Observeert de stijl of het totaalbeeld van de klant

- Verbindt informatie over stijl, vorm, kleur,... van make-up, kleding en kapsel met de kenmerken en de wensen van de klant

- Geeft de mogelijkheden voor de klant aan

Maakt de huid schoon en bereidt ze voor op de verzorging (D120801 Id16260-c)

- Zet de apparatuur en de producten klaar

- Installeert de klant comfortabel

- Voorziet de klant van beschermingsmateriaal

- Ontschminkt, reinigt en/of desinfecteert waar nodig de huid voor de verzorging

Maakt de nagels schoon en bereidt ze voor op de verzorging (D120801 Id16260-c)

- Zet de apparatuur en de producten klaar

- Installeert de klant comfortabel

- Voorziet de klant van beschermingsmateriaal

- Reinigt en/of desinfecteert waar nodig de nagels voor de verzorging

Toont technieken aan de klant en legt deze uit (D120801 Id24004-c)

- Verklaart de technieken aan de klant en legt deze uit in een begrijpbare taal

- Toont de uitvoering en geeft hierbij uitleg in een begrijpbare taal

- Geeft informatie over apparatuur, producten en verzorgingen

- Geeft advies over het thuis voortzetten van de verzorging

Adviseert de klant, promoot en verkoopt verzorgingen en producten (D120801 Id20482-c)

- Volgt de evoluties/trends in het vakgebied op

- Stelt de verzorgingen en producten volgens bepaalde thema's en verkoopsdoelstellingen voor

- Plaatst brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant

- Informeert de klant over aandoeningen en verzorgingen

- Wijst de klant op (nieuwe) verzorgingen en producten volgens het klantenprofiel en adviseert de klant hierbij

- Overtuigt de klant van de meerwaarde van verzorgingen en producten en stimuleert de klant tot aankoop

- Informeert de klant over prijzen, kortingen, speciale acties,...

Evalueert de verzorging (D120801 Id30705-c)

- Gaat het resultaat van de verzorging na

- Vraagt aan de klant of alles naar wens is en of de verzorging aan de verwachtingen voldoet

- Verbetert het resultaat indien nodig

- Stelt indien nodig het behandelplan bij voor een volgende verzorging

Ontvangt het bedrag van een verkoop en houdt klantenfiches bij (D120801 Id21227-c)

- Bedient de kassa en/of het registratiesysteem

- Overloopt en rekent de verzorging en/of producten af met de klant

- Vult de klantenfiche aan

- Geeft de klant advies in functie van een volgend bezoek

- Legt een nieuwe afspraak vast

- Neemt beleefd afscheid van de klant

Maakt apparatuur en hulpstukken schoon en ruimt de cabine, de werktafel,... op (D120801 Id16106-c)

- Stemt de techniek, de apparatuur en de producten af op de opdracht (reinigen, ontsmetten,...)

- Sorteert, stockeert en verwijdert afval en restproducten volgens de richtlijnen

- Ruimt de behandelingsruimte op na elke verzorging, reinigt en/of ontsmet deze

- Reinigt de gebruikte apparatuur en ontsmet

Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast, maakt en ontvangt bestellingen (D120801 Id18152-c)

- Houdt voorraadfiches bij (handmatig en/of op de computer)

- Controleert en vult rekken en producten aan volgens de opslagregels

- Verricht inventarissen

- Houdt gegevens bij over het verbruik van cabineproducten

- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling

- Meldt tekorten en de vervaldata van producten aan de verantwoordelijke

- Geeft een bestelling door aan de bedrijfsleider of realiseert een bestelling van verbruiksgoederen volgens de geldende regels van het schoonheidsinstituut

- Neemt een levering in ontvangst en controleert de overeenkomst tussen de levering, leveringsbon en factuur

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Voert een gelaatsverzorging uit (D120801 Id22820-c/23327-c)

- Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse

- Past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan

- Bereidt de apparatuur en de producten voor

- Observeert de klant tijdens de verzorging

- Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging

- Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de verzorging

- Volgt de dosering van producten op

- Volgt de inwerktijd van producten op

- Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig

- Brengt het kapsel in orde

Verlengt wimpers, plaatst valse wimpers en verft wimpers en wenkbrauwen (D120801 Id22820-c/23324-c)

- Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht, de huidanalyse en morfologie

- Past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan

- Bereidt de apparatuur en de producten voor

- Observeert de klant tijdens de verzorging

- Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging

- Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de verzorging

- Volgt de dosering van producten op

- Volgt de inwerktijd van producten op

- Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig

Brengt make-up (tijdelijk, semipermanent) aan en voert een camouflagebehandeling uit (D120801 Id22820-c/23322-c)

- Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht, de huidanalyse en morfologie

- Past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan

- Bereidt de apparatuur en de producten voor

- Observeert de klant tijdens de verzorging

- Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging

- Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de verzorging

- Volgt de dosering van producten op

- Volgt de inwerktijd van producten op

- Brengt het kapsel in orde

Voert een handverzorging uit (D120801 Id22820-c/23325-c)

- Kijkt de handen en nagels na op aandoeningen

- Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht, huid- en nagelanalyse

- Past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan

- Bereidt de apparatuur en de producten voor

- Observeert de klant tijdens de verzorging

- Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging

- Brengt producten aan volgens de huid- en nagelanalyse en de verzorging

- Volgt de dosering van de producten op

- Volgt de inwerktijd van de producten op

- Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig

Brengt verfraaiingen en/of kunstnagels aan, modelleert en/of herstelt ze (co 01701)

- Kijkt de nagels na op aandoeningen

- Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en nagelanalyse

- Past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de uitvoering aan

- Bereidt de apparatuur en de producten voor

- Observeert de klant tijdens de uitvoering

- Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de uitvoering

- Brengt producten aan volgens de nagelanalyse en de techniek

- Volgt de dosering van de producten op

- Volgt de inwerktijd van de producten op

- Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig

Voert een voetverzorging uit (D120801 Id22820-c/23325-c)

- Kijkt de voeten en nagels na op aandoeningen

- Stelt bijkomende vragen over de gezondheidstoestand van de klant (medicijngebruik, aandoeningen, ...) in het bijzonder over diabetes en het gebruik van bloedverdunners

- Kiest en stemt de technieken, de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen af op de opdracht, huid- en nagelanalyse

- Past indien nodig de technieken, de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen in de loop van de verzorging aan

- Bereidt de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen voor

- Observeert de klant tijdens de verzorging

- Gebruikt apparatuur, producten en/of hulpmiddelen in de volgorde van de verzorging

- Brengt producten en/of hulpmiddelen aan volgens de huid- en nagelanalyse en de verzorging

- Volgt de dosering van de producten op

- Volgt de inwerktijd van de producten op

- Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig Onder hulpmiddelen verstaat men deze om de correcte groei van de teennagel te bevorderen en om drukpunten te ontlasten.

Voert een lichaamsverzorging uit (D120801 Id22820-c/23326-c)

- Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse

- Past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan

- Bereidt de apparatuur en de producten voor

- Observeert de klant tijdens de verzorging

- Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging

- Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de verzorging

- Volgt de dosering van de producten op

- Volgt de inwerktijd van de producten op

- Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig

Voert een drainerende, relaxerende, verstevigende, stimulerende, ... massage uit (van het gelaat, de handen, de voeten en/of het lichaam) (D120801 Id22820-c/23330-c)

- Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse

- Past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de massage aan

- Bereidt de apparatuur en de producten voor

- Dekt de niet te masseren lichaamsdelen discreet toe

- Stelt zich discreet op bij het masseren in de buurt van intieme lichaamszones

- Observeert de klant tijdens de massage

- Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de massage

- Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de massage

- Volgt de dosering van de producten op

- Volgt de inwerktijd van de producten op

- Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig

Voert een ontharing uit (D120801 Id22820-c/23321-c)

- Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse

- Past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan

- Bereidt de apparatuur en de producten voor

- Stelt zich discreet op bij het ontharen in de buurt van intieme lichaamszones

- Observeert de klant tijdens de verzorging

- Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging

- Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de verzorging

- Volgt de dosering van de producten op

- Volgt de inwerktijd van de producten op

- Stelt de temperatuur en de tijd in, indien nodig

Voert een UV-behandeling of een andere techniek tot bruinen van de huid uit (D120801 Id21934-c)

- Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse

- Past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan

- Bereidt de apparatuur en de producten voor

- Observeert de klant tijdens de verzorging

- Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging

- Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de verzorging

- Volgt de dosering van de producten op

- Volgt de inwerktijd van de producten op

- Stelt de temperatuur en de tijd in, indien nodig

Begeleidt het verloop van verzorgingen met toestellen voor baden, spa, lichtsessies, sauna, hamam,... (D120801 Id21934-c)

- Vergezelt de klant naar de plaats van de verzorging

- Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse

- Past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan

- Bereidt de apparatuur en de producten voor

- Observeert de klant tijdens de verzorging

- Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging

- Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de verzorging

- Volgt de dosering van de producten op

- Volgt de inwerktijd van de producten op

- Stelt de temperatuur en de tijd in, indien nodig

Regelt de organisatie van het schoonheidsinstituut (co 01702)

- Zorgt voor de dagelijkse werking van het schoonheidsinstituut rekening houdend met de geldende regels van het schoonheidsinstituut en de wetgeving

- Past de commerciële strategie en de strategie inzake externe communicatie van het schoonheidsinstituut toe

- Informeert zich over en vergelijkt de verschillende gamma's aan producten en apparatuur

- Stelt verzorgingen en producten volgens bepaalde thema's en verkoopdoelstellingen voor

- Start de kassa dagelijks op en sluit ze af

- Kijkt de kassa regelmatig na

- Informeert de bedrijfsleider over de werking van het schoonheidsinstituut

- Adviseert de bedrijfsleider i.v.m. investeringen met het oog op een rendabele organisatie

- Evalueert en bespreekt samen met de bedrijfsleider de resultaten van de werking van het schoonheidsinstituut volgens de vooropgestelde doelen

Maakt medewerkers bewust van technieken, voorschriften, handelwijzen en leidt ze op (co 01703)

- Geeft steeds zelf het goede voorbeeld

- Volgt de vaardigheden van de medewerkers op

- Identificeert en peilt naar de opleidingsnoden van medewerkers

- Maakt met de medewerker een ontwikkelingsplan op

- Doet voorstellen voor opleidingen en/of organiseert zelf opleidingsacties in het schoonheidsinstituut

- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie,...)

Coördineert de activiteiten van het team (D120801 Id18000-c)

- Zorgt voor goede relaties en samenwerking binnen het team

- Houdt rekening met de eigenheid en privésituatie van iedere medewerker

- Stelt een werkplanning op afgestemd op de vaardigheden van de medewerkers en de duur en volgorde van de opdrachten

- Stelt de geldende regels van het schoonheidsinstituut, de commerciële strategie en strategie inzake externe communicatie van het schoonheidsinstituut voor aan de medewerkers

- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten en de naleving van de regels van het schoonheidsinstituut door de medewerkers

- Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers en stuurt bij indien nodig

- Evalueert en bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers

- Geeft de medewerkers een nieuwe opdracht zodra de vorige is afgerond

- Adviseert, motiveert en betrekt het team

- Leidt teamvergaderingen

- Herkent conflictsituaties en reageert gepast

- Begeleidt of regelt de begeleiding van nieuwe medewerkers of stagiairs

- Ziet erop toe dat de regels inzake deontologie, hygiëne, veiligheid, gezondheid, ergonomie, milieubescherming worden gerespecteerd volgens de risicoanalyse van het schoonheidsinstituut

Volgt personeelszaken op volgens de geldende regels van het schoonheidsinstituut (co 01704)

- Volgt de gevraagde personeelsadministratie op

- Werft eventueel medewerkers aan of stelt medewerkers voor

- Stelt medewerkersdossiers op en houdt ze bij

2.2 Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van hulpmiddelen voor de correcte groei van teennagels en het ontlasten van drukpunten

- Basiskennis van pathologie van het lichaam

- Basiskennis van gezondheidsproblemen en medicijnen die gevolgen kunnen hebben bij het uitvoeren van een verzorging

- Basiskennis van gezonde voeding en het belang van lichaamsbeweging

- Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen

- Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen

- Basiskennis van ICT (kantoorsoftware)

- Basiskennis van milieubewust werken

- Basiskennis van presentatietechnieken van producten

- Basiskennis van evaluatie en feedback

- Basiskennis van personeelsadministratie

- Basiskennis van sociale wetgeving en arbeidswetgeving

- Kennis van bepaalde aspecten van de anatomie en fysiologie van het lichaam (lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, lichaamscellen, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel, organen en vitale functies)

- Kennis van E.H.B.O.

- Kennis van bepaalde aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)

- Kennis van het haar (structuur, functie, groei(proces), ziektes en afwijkingen)

- Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)

- Kennis van (de principes voor) huid- en nagelanalyse

- Kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren(o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)

- Kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)

- Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures (voor de huid/nagels)

- Kennis van behandelplannen

- Kennis van trends/evoluties in het vakgebied

- Kennis van stijlleer

- Kennis van esthetische en verzorgende regels

- Kennis van kleurenleer

- Kennis van beschermingsmateriaal

- Kennis van principes van klantvriendelijkheid

- Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)

- Kennis van ergonomie

- Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen

- Kennis van preventiebeginselen

- Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures, -apparatuur en -producten

- Kennis van klantenadministratie

- Kennis van tarieven en betaalmiddelen

- Kennis van deontologie

- Kennis van de grenzen van de eigen bevoegdheid

- Kennis van (commerciële) communicatietechnieken

- Kennis van advies- en verkooptechnieken

- Kennis van voorraadbeheer

- Kennis van inventarisatietechnieken

- Kennis van het opleidingsaanbod

- Kennis van planningstechnieken

- Kennis van technieken voor het leiden van een team

- Kennis van motivatietechnieken

- Kennis van conflicthantering

- Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)

- Grondige kennis van verzorgingen bij sauna, hamam, spa, baden, lichtsessies,...

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen de klant te woord staan aan de telefoon of de receptie

- Het kunnen inschatten van de tijdsduur van de gewenste verzorging

- Het kunnen maken van een afspraak met de klant en deze vastleggen in de agenda

- Het kunnen gebruiken van informatie- en communicatietechnologie

- Het kunnen contact maken met de klant bij het betreden van de zaak

- Het kunnen stellen van vragen over en luisteren naar de wens en de eerdere ervaringen van de klant

- Het kunnen geven van informatie over de verschillende verzorgingen, apparatuur en producten

- Het kunnen maken, raadplegen en aanvullen van een klantenfiche

- Het kunnen vaststellen van de lichaamshouding en de kenmerken en toestand van de huid en de nagels van de klant (visueel, test,...)

- Het kunnen stellen van vragen over de gezondheidstoestand van de klant (medicijngebruik, aandoeningen, functioneren bewegingsapparaat...)

- Het kunnen samen met de klant bepalen van de prioriteiten in de verzorging

- Het kunnen opstellen van een behandelplan en geven van een prijsindicatie

- Het kunnen opvolgen van de evoluties/trends in het vakgebied

- Het kunnen observeren van de stijl of het totaalbeeld van de klant

- Het kunnen verbinden van informatie over stijl, vorm, kleur,... van make-up, kleding en kapsel met de kenmerken en wensen van de klant

- Het kunnen aangeven van de mogelijkheden voor de klant

- Het kunnen bijdragen aan (de uitvoering van) het preventiebeleid op de werkvloer

- Het kunnen werken conform de voorschriften m.b.t. veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu

- Het kunnen rekening houden met de gebruiksaanwijzingen van producten en apparatuur

- Het kunnen ergonomisch, ecologisch en economisch werken

- Het kunnen communiceren en samenwerken met leidinggevende(n), collega's, medewerkers en/of stagiairs

- Het kunnen discreet omgaan met informatie over klanten conform de wet op de privacy

- Het kunnen opvolgen van de regels van het schoonheidsinstituut en de richtlijnen van de leidinggevende(n)

- Het kunnen kiezen en afstemmen van de technieken, de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen op de opdracht, de huid- en nagelanalyse en/of de morfologie

- Het kunnen observeren van de klant tijdens de verzorging

- Het kunnen opvolgen van de dosering en inwerktijd van de producten

- Het kunnen nakijken van de handen, voeten en/of nagels op aandoeningen

- Het kunnen stellen van bijkomende vragen over de gezondheidstoestand van de klant (medicijngebruik, aandoeningen,...) in het bijzonder over diabetes en het gebruik van bloedverdunners

- Het kunnen zich discreet opstellen bij het masseren of ontharen in de buurt van intieme lichaamszones

- Het kunnen in een begrijpbare taal verklaren en uitleggen van technieken aan de klant

- Het kunnen geven van advies over het thuis voortzetten van de verzorging

- Het kunnen nagaan van het resultaat van de verzorging

- Het kunnen vragen aan de klant of alles naar wens is en of de verzorging aan de verwachtingen voldoet

- Het kunnen afstemmen van de techniek, de apparatuur en de producten op de opdracht (reinigen, ontsmetten,...)

- Het kunnen sorteren, stockeren en verwijderen van afval en restproducten volgens de richtlijnen

- Het kunnen informeren van de klant over aandoeningen en verzorgingen

- Het kunnen wijzen van de klant op (nieuwe) verzorgingen en producten volgens het klantenprofiel en het kunnen adviseren van de klant hierbij

- Het kunnen overtuigen van de klant van de meerwaarde van verzorgingen en producten en het kunnen stimuleren van de klant tot aankoop

- Het kunnen informeren van de klant over prijzen, kortingen, speciale acties,...

- Het kunnen overlopen en afrekenen van de verzorgingen/of de producten met de klant

- Het kunnen geven van advies aan de klant in functie van een volgend bezoek

- Het kunnen vastleggen van een nieuwe afspraak

- Het kunnen beleefd afscheid nemen van de klant

- Het kunnen bijhouden van voorraadfiches (handmatig en/of op de computer)

- Het kunnen verrichten van inventarissen

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het verbruik van cabineproducten

- Het kunnen berekenen van de hoeveelheid producten voor de bestelling

- Het kunnen melden van tekorten en de vervaldata van producten aan de verantwoordelijke

- Het kunnen doorgeven van de bestelling aan de bedrijfsleider of het kunnen realiseren van een bestelling van verbruiksgoederen volgens de geldende regels van het schoonheidsinstituut

- Het kunnen in ontvangst nemen van een levering en het kunnen controleren van de overeenkomst tussen de levering, leveringsbon en factuur

- Het kunnen zorgen voor de dagelijkse werking van het schoonheidsinstituut rekening houdend met de geldende regels van het schoonheidsinstituut en de wetgeving

- Het kunnen toepassen van de commerciële strategie en de strategie inzake externe communicatie van het schoonheidsinstituut

- Het zich kunnen informeren over en vergelijken van de verschillende gamma's aan producten en apparatuur

- Het kunnen informeren van de bedrijfsleider over de werking van het schoonheidsinstituut

- Het kunnen adviseren van de bedrijfsleider i.v.m. investeringen met het oog op een rendabele organisatie

- Het kunnen samen met de bedrijfsleider evalueren en bespreken van de resultaten van de werking van het schoonheidsinstituut volgens de vooropgestelde doelen

- Het kunnen zelf steeds geven van het goede voorbeeld

- Het kunnen opvolgen van de vaardigheden van de medewerkers

- Het kunnen identificeren en peilen naar de opleidingsnoden van medewerkers

- Het kunnen opmaken van een ontwikkelingsplan met de medewerker

- Het kunnen doen van voorstellen voor opleidingen en/of het zelf kunnen organiseren van opleidingsacties in het schoonheidsinstituut

- Het kunnen regelen van de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie,...)

- Het kunnen rekening houden met de eigenheid en privésituatie van iedere medewerker

- Het kunnen opstellen van een werkplanning afgestemd op de vaardigheden van de medewerkers en de duur en volgorde van de opdrachten

- Het kunnen voorstellen van de geldende regels, de commerciële strategie en de strategie inzake externe communicatie van het schoonheidsinstituut aan de medewerkers

- Het kunnen toezien op de uitvoering van de opdrachten en de naleving van de regels van het schoonheidsinstituut door de medewerkers

- Het kunnen evalueren en bespreken van de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers

- Het kunnen geven van een nieuwe opdracht aan de medewerkers zodra de vorige afgerond is

- Het kunnen leiden van teamvergaderingen

- Het kunnen begeleiden of regelen van de begeleiding van nieuwe medewerkers of stagiairs

- Het kunnen erop toezien dat de regels inzake deontologie, hygiëne, veiligheid, gezondheid, ergonomie, milieubescherming worden gerespecteerd volgens de risicoanalyse van het schoonheidsinstituut

- Het kunnen opvolgen van de gevraagde personeelsadministratie

- Het kunnen eventueel aanwerven of voorstellen van medewerkers

- Het kunnen opstellen en bijhouden van medewerkersdossiers

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen gepast reageren op vastgestelde problemen of gevaar

- Het kunnen verantwoord kiezen tussen zelf een verzorging uitvoeren of de klant adviseren om een arts/kinesitherapeut te raadplegen

- Het kunnen aan- of afraden van een verzorging aan de klant rekening houdend met de gezondheidstoestand, de kenmerken en toestand van huid en/of nagels en de wens van de klant

- Het kunnen beoordelen welke informatie moet doorgegeven worden en deze kunnen uitwisselen met leidinggevende(n), collega's, medewerkers en/of stagiairs

- Het kunnen indien nodig in de loop van de verzorging aanpassen van de technieken, de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen

- Het kunnen verbeteren van het resultaat indien nodig

- Het kunnen indien nodig bijstellen van het behandelplan voor een volgende verzorging

- Het kunnen zorgen voor goede relaties en samenwerking binnen het team

- Het kunnen ingrijpen bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers en het kunnen bijsturen indien nodig

- Het kunnen adviseren, motiveren en betrekken van het team

- Het kunnen herkennen van en gepast reageren op conflictsituaties

Motorische vaardigheden

- Het kunnen gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen

- Het kunnen klaarzetten en voorbereiden van de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen

- Het kunnen vergezellen van de klant naar de plaats van de verzorging, hem comfortabel kunnen installeren en voorzien van beschermingsmateriaal

- Het kunnen waar nodig ontschminken, reinigen en/of desinfecteren van de huid of nagels in functie van de verzorging

- Het kunnen gebruiken van de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen in de volgorde van de verzorging

- Het kunnen aanbrengen van de producten en/of de hulpmiddelen volgens de huid- en nagelanalyse en de verzorging

- Het kunnen indien nodig instellen van de temperatuur en/of de tijd

- Het kunnen in orde brengen van het kapsel

- Het kunnen discreet toedekken van de niet te masseren lichaamsdelen

- Het kunnen tonen van de uitvoering van technieken aan de klant

- Het kunnen opruimen, reinigen en/of ontsmetten van de behandelingsruimte na elke verzorging

- Het kunnen reinigen en ontsmetten van de gebruikte apparatuur

- Het kunnen voorstellen van de verzorgingen en producten volgens bepaalde thema's en verkoopsdoelstellingen

- Het kunnen plaatsen van brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant

- Het kunnen bedienen van de kassa en/of het registratiesysteem

- Het kunnen controleren en aanvullen van rekken en producten volgens de opslagregels

- Het kunnen dagelijks opstarten en afsluiten en het regelmatig kunnen nakijken van de kassa

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Het beroep wordt uitgeoefend in een schoonheidsinstituut, wellnesscentrum, parfumerie,... of op verplaatsing. De beroepsuitoefening varieert naargelang de vestiging/de organisatie en volgens bepaalde factoren.

- Het beroep wordt uitgeoefend (met variërende werktijden) tijdens de dag, zowel in de week als tijdens het weekend.

- De werkdruk is afhankelijk van de gemaakte afspraken. De werkdruk ligt hoger op bepaalde momenten van de dag, de week en het jaar.

- Het werk van de schoonheidsspecialist-salonverantwoordelijke varieert volgens de opdracht/de uit te voeren verzorging. Technieken en procedures zijn eerder gekend, maar dienen flexibel aangewend te worden (onverwachte situaties, prioriteiten stellen,...). Wel zijn de gebruikte producten, apparatuur en technieken voor schoonheidsverzorging aan evoluties en modetrends onderhevig.

- De werkopdrachten/verzorgingen verlopen volgens een tijdschema en behandelplan waaraan de schoonheidsspecialist-salonverantwoordelijke zich dient te houden en waarbij desgevallend maatregelen moet genomen worden/prioriteiten moeten gesteld worden om de opdracht zo optimaal mogelijk binnen de beschikbare tijd te realiseren.

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij een aantal handelingen is verplicht, het dragen van handjuwelen is verboden.

- De uitoefening van het beroep vraagt de nodige leergierigheid, flexibiliteit, creativiteit en esthetische bekwaamheid: het bijblijven met de evoluties en trends, het kunnen voldoen aan de variërende wensen van de klant,...

- Het beroep kan alleen of in teamverband uitgeoefend worden.

- De beroepsuitoefening is gebonden aan reglementering inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en vestiging.

- De schoonheidsspecialist-salonverantwoordelijke komt in contact met verschillende actoren (leidinggevende, collega's, medewerkers, stagiairs, klanten,...).

- Het verzorgen en opvolgen van een kwaliteitsvolle werking en organisatie van het schoonheidsinstituut, het coördineren van en leidinggeven aan een team moet gecombineerd worden met het uitvoeren van schoonheidsverzorgingen.

- Voor het realiseren van een goede werking van het schoonheidsinstituut is de schoonheidsspecialist-salonverantwoordelijke onderhevig aan wisselende factoren.

Handelingscontext

- Op een gepaste manier omgaan met verschillende soorten klanten (verschillende doel- en leeftijdsgroepen) met aandacht voor hun gezondheidstoestand, wensen en noden.

- Efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht handelen in alle omstandigheden.

- De schoonheidsspecialist-salonverantwoordelijke dient tijdens de gehele verzorging nauwgezet te werken en aandachtig te zijn voor verschillende elementen - waaronder de gezondheidstoestand van de klant, de wensen van de kant, de vereisten/kenmerken van de techniek, de apparatuur en de producten en de hygiëne- en veiligheidsregels - in functie van het welslagen van de verzorging en het garanderen van de veiligheid en het comfort van de klant. Bij voetverzorging (meer dan bij de andere soorten verzorging) is extra aandacht voor gezondheidsproblemen (i.c. diabetes en gebruik van bloedverdunners) vereist.

- Permanent aandacht hebben voor de eigen beroepsgrens en gepast omgaan met het spanningsveld tussen de eigen beroepsmogelijkheden en de wensen van de klant.

- Voorzichtig en gepast omgaan met producten, apparatuur en situaties, rekening houdend met de geldende regels of voorschriften.

- Voortdurend aandacht hebben voor de preventie van of de bescherming tegen (beroeps)specifieke risico's (bij zichzelf en/of de klant) (langdurig rechtstaand of zittend werk, abnormale lichaamshouding tijdens verzorging, voortdurend werken met schoonheidsproducten, in aanraking komen met aandoeningen van klanten,...).

- Op een constructieve en transparante manier informatie uitwisselen/communiceren met bedrijfsleider, medewerkers en/of stagiairs.

- Zorgvuldig, economisch en ecologisch omgaan met producten en apparatuur.

- Op een gepaste wijze sturing geven aan het team en diplomatisch omgaan met moeilijke situaties.

- Straalt het positief imago van het schoonheidsinstituut uit en heeft aandacht voor een kwaliteitsvolle en rendabele werking en organisatie van het schoonheidsinstituut.

- Flexibiliteit tonen in het werk en als gevolg hiervan in het omgaan met de medewerkers.

2.2.4 Autonomie

Is zelfstandig in

- het bepalen, voorbereiden, uitvoeren en controleren van schoonheids- en lichaamsverzorgingen op het gelaat, de voeten, de handen en andere lichaamsdelen

- het bijhouden van klantenfiches

- het adviseren van de klant over de persoonlijke stijl, over een goede verzorging en hygiëne van het lichaam en over de esthetiek

- het uitstallen, adviseren en verkopen van schoonheidsproducten en verzorgingen

- het uitvoeren van voorraadbeheer

- het regelen van de dagelijkse werking en organisatie van het schoonheidsinstituut

- het opvolgen van medewerkers en personeelsadministratie en het coördineren van de activiteiten van het team

Is gebonden aan

- de geldende regels, procedures en doelstellingen van het schoonheidsinstituut

- veiligheids-, hygiëne-, gezondheids- en milieureglementering

- de eigen beroepsgrens

- de wet op de privacy betreffende het doorgeven van informatie over de klanten

- de gezondheidssituatie, de vraag en wensen van de klant en de haalbaarheid van de verzorging

Doet beroep op

- de bedrijfsleider voor het beleid, de regels en de doelstellingen van het schoonheidsinstituut, voor de evaluatie en bespreking van de werking van het schoonheidsinstituut, voor advies, raadpleging of bij problemen

- externen voor informatie en advies

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het vastleggen van een afspraak met de klant

- Het verwelkomen van de klant, het vaststellen van de wensen van de klant en het adviseren over de producten en verzorgingen

- Het voorstellen van producten en verzorgingen en het bepalen van een verzorging voor de klant

- Het adviseren van de klant over de persoonlijke stijl

- Het werken met oog voor welzijn, veiligheid, kwaliteit en milieu

- Het samenwerken met leidinggevende(n), collega's, medewerkers en/of stagiaires

- Het schoonmaken en voorbereiden van de huid op de verzorging

- Het schoonmaken en voorbereiden van de nagels op de verzorging

- Het uitvoeren van een gelaatsverzorging

- Het verlengen van wimpers, het plaatsen van valse wimpers en het verven van wimpers en wenkbrauwen

- Het aanbrengen van make-up (tijdelijk, semipermanent) en het uitvoeren van een camouflagebehandeling

- Het uitvoeren van een handverzorging

- Het aanbrengen, modelleren en/of herstellen van verfraaiingen en/of kunstnagels

- Het uitvoeren van een voetverzorging

- Het uitvoeren van een lichaamsverzorging

- Het uitvoeren van een drainerende, relaxerende, verstevigende, stimulerende,... massage (van het gezicht, de handen, de voeten en/of het lichaam)

- Het uitvoeren van een ontharing

- Het uitvoeren van een UV-behandeling of een andere techniek tot bruinen van de huid

- Het begeleiden van het verloop van verzorgingen met toestellen voor baden, spa, lichtsessies, sauna, hamam,...

- Het tonen en uitleggen van technieken aan de klant

- Het adviseren, promoten en verkopen van verzorgingen en producten aan de klant

- Het evalueren van de verzorging

- Het schoonmaken van apparatuur en hulpstukken en het opruimen van de cabine, werktafel,...

- Het ontvangen van het bedrag en het bijhouden van klantenfiches

- Het opvolgen van de voorraad, het vaststellen van tekorten, het maken en ontvangen van bestellingen

- Het regelen van de (dagelijkse) werking en organisatie van het schoonheidsinstituut

- Het opvolgen van de vaardigheden van de medewerkers, het voorstellen en het regelen van opleidingen

- Het coördineren van de activiteiten van het team

- Het opvolgen van personeelszaken volgens de geldende regels van het schoonheidsinstituut

2.3 Attesten

Geen attesten vereist.