Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    20 januari 2017
  • publicatiedatum
    B.S.06/03/2017
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    06/03/2017

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 64, § 1, vervangen bij het decreet van 23 december 2011 en gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2012, 19 december 2014 en 19 juni 2015, en artikel 68, § 2, vervangen bij het decreet van 23 december 2011 en gewijzigd bij de decreten van 19 december 2014 en 19 juni 2015;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 22 november 2016;

Gelet op het advies van de Adviescommissie, gegeven op 25 november 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 januari 2017;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK, Mechelsesteenweg 32 in 2640 Mortsel, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de volgende opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

1° Nederlands Tweede Taal richtgraad 3;

2° Nederlands Tweede Taal richtgraad 4.

Art. 2.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Rivierenland, Eduard Anseelestraat z.n. in 2830 Willebroek, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Houtskeletbouwer.

Art. 3.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo, Vaartdijk 86 in 2800 Mechelen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de volgende opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

1° Kapper;

2° Schoonheidsspecialist.

Art. 4.

Het GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs VOLT, Interleuvenlaan 3 in 3000 Leuven, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Polyvalent Verkoper.

Art. 5.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Lethas Brussel, Landsroemlaan 162 in 1083 Ganshoren, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Aanvullende Algemene Vorming.

Art. 6.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel, Materiaalstraat 67 in 1070 Anderlecht, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Computeroperator.

Art. 7.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs COOVI, Emile Grysonlaan 1 in 1070 Anderlecht, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Huishoudhulp.

Art. 8.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs - Centrum voor Talen en Techniek Limburg, Halmstraat 12 in 3600 Genk, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Medisch Administratief Bediende.

Art. 9.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Moderne Talen Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 1b in 3500 Hasselt, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Latijns schrift Richtgraad 1.

Art. 10.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Talen - Informatica Voeren, Hoeneveldje 2 in 3798 Voeren, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de vestigingsplaats Riemst.

Art. 11.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Qrios Zuid, Blijde-Inkomststraat 36 in 3500 Hasselt, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de vestigingsplaats Nieuwerkerken.

Art. 12.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK, Kroonmolenstraat 4 in 9100 Sint-Niklaas, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de volgende opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

1° Farmaceutisch Technisch Assistent;

2° Hovenier Onderhoud Parken en Tuinen.

Art. 13.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Leerstad, Groendreef 31 in 9160 Lokeren, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de volgende opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

1° Secretariaatsmedewerker;

2° Bordenbouwer;

3° Onderhoudselektricien;

4° Retouches.

Art. 14.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen, Fortstraat 47 in 9700 Oudenaarde, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Duits richtgraad 2.

Art. 15.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Handelsschool Aalst (Denderleeuw-Geraardsbergen), Keizersplein 19 in 9300 Aalst, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Latijns Schrift richtgraad 1.

Art. 16.

Het Perspectief provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs, Henleykaai 83 in 9000 Gent, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Zweeds richtgraad 3.

Art. 17.

Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVO, Scheutistenlaan 12 in 8500 Kortrijk, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Webdesigner.

Art. 18.

Het Centrum regionaal Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Sint-Elisabethlaan 6 in 8660 De Panne, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs Italiaans richtgraad 3.

Art. 19.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Avondschool Oostende, Leopold III-laan 1 in 8400 Oostende, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de volgende opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

1° Webdesigner;

2° Webontwikkelaar;

3° Lasser-Monteerder.

Art. 20.

Het Instituut voor Volwassenenonderwijs - Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Manitobalaan 48 in 8200 Brugge, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding van het secundair volwassenenonderwijs Latijns schrift richtgraad 1.

Art. 21.

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2017.

Art. 22.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.