Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie mecanicien tuin-, park- en bosmachines

 • goedkeuringsdatum
  10/02/2017
 • publicatiedatum
  B.S. 14/04/2017 (pagina 50944)
 • bron

  Numac : 2017020303
 • datum laatste wijziging
  12/06/2020

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 21 november 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 1 december 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

 De beroepskwalificatie van mecanicien tuin-, park- en bosmachines, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, waarvan de beschrijving is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt erkend.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage