Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de voertuigtechnieken

  • goedkeuringsdatum
    01 december 2017
  • publicatiedatum
    B.S.12/01/2018
  • datum laatste wijziging
    12/01/2018

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 18 oktober 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 november 2017;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie OAD-technicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus bromfietsen en motorfietsen;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie od-technicus zware bedrijfsvoertuigen voor goederen- en personenvervoer;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus bouwmachines;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus heftrucks;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus landbouw- en professionele tuinbouwmachines;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De onderwijskwalificatie graduaat in de voertuigtechnieken wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009. De onderwijskwalificatie heeft de volgende afstudeerrichtingen:

1° Agrarische en Industriële Voertuigen;

2° Brom- en Motorfietsen;

3° Personenwagens en Lichte Bedrijfsvoertuigen;

4° Zware Bedrijfsvoertuigen.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

Art. 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in de voertuigtechnieken zijn opgenomen in de volgende beroepskwalificaties:

1° de beroepskwalificatie oad-technicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie oad-technicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen;

2° de beroepskwalificatie od-technicus zware bedrijfsvoertuigen voor goederen- en personenvervoer die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie od-technicus zware bedrijfsvoertuigen voor goederen- en personenvervoer;

3° de beroepskwalificatie technicus bouwmachines die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus bouwmachines;

4° de beroepskwalificatie technicus bromfietsen en motorfietsen die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus bromfietsen en motorfietsen;

5° de beroepskwalificatie technicus heftrucks die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus heftrucks;

6° de beroepskwalificatie technicus landbouw- en professionele tuinbouwmachines die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus landbouw- en professionele tuinbouwmachines.

De onderscheiden competenties van de beroepskwalificaties, vermeld in het eerste lid, vormen de volgende afstudeerrichtingen:

1° de afstudeerrichting Agrarische en Industriële Voertuigen, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificaties, vermeld in het eerste lid, 3°, 5° en 6°, omvat;

2° de afstudeerrichting Brom- en Motorfietsen, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificatie, vermeld in het eerste lid, 4°, omvat;

3° de afstudeerrichting Personenwagens en Lichte Bedrijfsvoertuigen, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificatie vermeld in het eerste lid, 1°, omvat;

4° de afstudeerrichting Zware Bedrijfsvoertuigen, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificatie vermeld in het eerste lid, 2°, omvat.

Art. 3.

De onderwijskwalificatie graduaat in de voertuigtechnieken is inhoudelijk verwant met volgende hbo5-opleidingen:

1° Auto-expertise;

2° Motorvoertuigentechniek.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 december 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

H. CREVITS