[1B.Vl.R. van 07/12/2018
B.S. 28/01/2019
OPGEHEVEN1B.Vl.R. van 07/12/2018
B.S. 28/01/2019
] Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

  • goedkeuringsdatum
    15 december 2017
  • publicatiedatum
    B.S.31/01/2018
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    31/01/2018

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 07/12/2018 (B.S. 28/01/2019)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.76;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 8 december 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De lijst met de bacheloropleidingen waarbij diegene die gerechtigd is de titel van bachelor te voeren, ook de titel, vermeld in de lijst, mag voeren als hij de desbetreffende opleiding heeft voltooid, en met de masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding waarbij diegene die gerechtigd is de titel van master te voeren, ook de titel, vermeld in de lijst, mag voeren als hij de desbetreffende opleiding of afstudeerrichting heeft voltooid, is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2017-2018.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 december 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

H. CREVITS

Lijst met opleidingen als vermeld in artikel 1