Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de verkeerskunde en de mobiliteit

 • goedkeuringsdatum
  16/11/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 11/01/2019 (pagina 907)
 • bron

  Numac : 2018015594
 • datum laatste wijziging
  16/11/2018

Aanhef

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 4 oktober 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 23 oktober 2018;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 9 november 2018;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie verkeerskundige;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De onderwijskwalificatie graduaat in de verkeerskunde en de mobiliteit wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 90 studiepunten.

ART 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in de verkeerskunde en de mobiliteit zijn opgenomen in de beroepskwalificatie verkeerskundige, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie verkeerskundige.

ART 3.

De onderwijskwalificatie graduaat in de verkeerskunde en de mobiliteit is inhoudelijk verwant met de graduaatsopleiding Verkeerskunde.

ART 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.