Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke onderwijsbevoegdheid van een centrum voor volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    20 JULI 2018
  • publicatiedatum
    B.S.14/08/2018
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    28/02/2019

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 25/01/2019 (B.S. 28/02/2019)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 64, § 4, vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 17 juli 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Technisch Instituut Brugge, Boeveriestraat 73 in 8000 Brugge, verkrijgt tijdelijke onderwijsbevoegdheid in de vestigingsplaats Brugge voor het studiegebied land- en tuinbouw voor het schooljaar 2018-2019.

[1B.Vl.R. van 25/01/2019
B.S. 28/02/2019

Art. 1/1.

Het GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs 3 Hofsteden Kortrijk-Menen-Tielt, Minister De Taeyelaan 13 in 8500 Kortrijk, verkrijgt tijdelijke onderwijsbevoegdheid in de vestigingsplaats Wevelgem voor de studiegebieden Afwerking bouw en Mechanica-elektriciteit voor het schooljaar 2018-2019.

1B.Vl.R. van 25/01/2019
B.S. 28/02/2019
]

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.