Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2019-2020

  • goedkeuringsdatum
    05 april 2019
  • publicatiedatum
    B.S.25/07/2019
  • datum laatste wijziging
    25/07/2019