Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator textielverzorging

 • goedkeuringsdatum
  28/06/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 9/09/2019 (pagina 85221)
 • bron

  Numac : 2019041943
 • datum laatste wijziging
  09/09/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie operator textielverzorging;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 22 mei 2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 6 juni 2019;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De beroepskwalificatie van operator textielverzorging, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving van de beroepskwalificatie wordt opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

ART 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie operator textielverzorging wordt opgeheven.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage