Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie natuursteenbewerker

  • goedkeuringsdatum
    28/06/2019
  • publicatiedatum
    B.S.30/09/2019
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    30/09/2019

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie natuursteenbewerker;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 22 mei 2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 6 juni 2019;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Art. 1.

De beroepskwalificatie van natuursteenbewerker, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving van de beroepskwalificatie wordt opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie natuursteenbewerker wordt opgeheven.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

Beschrijving van de beroepskwalificatie van natuursteenbewerker (0192) als vermeld in artikel 1.

(zie staatsblad)