Ministerieel besluit tot erkenning van de EVC-standaard onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

 • goedkeuringsdatum
  28/02/2020
 • publicatiedatum
  B.S. 30/04/2020 (pagina 29891)
 • bron

  Numac : 2020030646
 • datum laatste wijziging
  30/04/2020

Aanhef

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 26 april 2019 betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties, artikel 4 paragraaf 2;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 betreffende de uitvoering van het decreet van 26 april 2019 betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties, artikel 3, 4 en 5.

Vormvereiste

De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- Alle elementen van de EVC-standaard zijn opgenomen, overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 betreffende de uitvoering van het decreet van 26 april 2019 betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties,
- De inspectiedienst van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, zijnde de Onderwijsinspectie en de door de Vlaamse minister, bevoegd voor professionele vorming, aangeduide dienst van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, zijnde de Vlaamse sociale inspectie (VSI) hebben advies gegeven op 25 november 2019.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
- De erkenning van een EVC-standaard voor onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW EN DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND BESLUITEN:

1.

2.

Bijlage