Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ontwerper kleding- en confectieartikelen

  • goedkeuringsdatum
    10/04/2020
  • publicatiedatum
    B.S.15/05/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    15/05/2020

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen heeft advies gegeven op 23 mei 2019.

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 6 juni 2019.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- De inschalingscommissie heeft conform artikel 15/3, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs geoordeeld dat de actualisering van de beroepskwalificatie natuursteenbewerker mogelijks aanleiding geeft tot een inschaling op een ander niveau van de kwalificatiestructuur.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van ontwerper kleding- en confectieartikelen, ingeschaald op niveau 6 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving van de beroepskwalificatie is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 van de beroepskwalificatie ontwerper kledingen confectieartikelen wordt opgeheven.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en de Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

Beschrijving van de beroepskwalificatie van ontwerper kleding- en confectieartikelen als vermeld in artikel 1.