Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grafimedia voorbereider in de printmedia

 • goedkeuringsdatum
  7/02/2020
 • publicatiedatum
  B.S. 19/06/2020 (pagina 44940)
 • bron

  Numac : 2020030457
 • datum laatste wijziging
  19/06/2020

Aanhef

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen heeft advies gegeven op 14 januari 2020.
- De Inspectie van Financiƫn heeft advies gegeven op 22 januari 2020.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

ART 1.

De beroepskwalificatie van grafimedia voorbereider in de printmedia, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, waarvan de beschrijving is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt erkend.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand en de Vlaamse minister, bevoegd voor Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage