Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie matroos binnenscheepvaart

 • goedkeuringsdatum
  28/02/2020
 • publicatiedatum
  B.S. 25/06/2020 (pagina 47043)
 • bron

  Numac : 2020021087
 • datum laatste wijziging
  25/06/2020

Aanhef

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 13/1, ingevoegd bij het decreet van 17 juni 2016;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs, artikel 15/2, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:
- het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen heeft advies gegeven op 12 september 2019.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
- De wijzigingen in de geactualiseerde beroepskwalificaties zijn van technische aard.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW EN DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND BESLUITEN:

ART Enig artikel.

De bijlage bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie matroos binnenscheepvaart wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Bijlage