Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie elektrotechnisch matroos stcw iii/7

 • goedkeuringsdatum
  10/04/2020
 • publicatiedatum
  B.S. 7/08/2020 (pagina 59289)
 • bron

  Numac : 2020021057
 • datum laatste wijziging
  07/08/2020

Aanhef

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen heeft advies gegeven op 17 maart 2020.
- De Inspectie van Financiƫn heeft advies gegeven op 18 maart 2020.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

1.

2.

Bijlage