Besluit van de Vlaamse Regering over de tijdelijke onderwijsbevoegdheid om dringende redenen van een centrum voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2020-2021

  • goedkeuringsdatum
    17 JULI 2020
  • publicatiedatum
    B.S.20/08/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    20/08/2020

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 64, § 4, vervangen bij het decreet van 23 december 2016.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 6 juli 2020.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs SVG, Snaggaardstraat 15 in 8000 Brugge, verkrijgt tijdelijke onderwijsbevoegdheid in de vestigingsplaats Torhout voor het studiegebied Toerisme voor het schooljaar 2020-2021.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.