[2 (vanaf academiejaar 2021-2022)B.Vl.R. van 23/04/2021
B.S. 07/06/2021
OPGEHEVEN2 (vanaf academiejaar 2021-2022)B.Vl.R. van 23/04/2021
B.S. 07/06/2021
] Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2020-2021

  • goedkeuringsdatum
    6 MAART 2020
  • publicatiedatum
    B.S.24/08/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    07/06/2021

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 16/10/2020 (B.S. 14/12/2020)

(2) B.Vl.R. van 23/04/2021 (B.S. 07/06/2021)

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.170, § 2, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij het decreet van 5 april 2019.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft gunstig advies gegeven op 10 februari 2020.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De lijst van de bachelor- en masteropleidingen die de hogescholen en universiteiten kunnen aanbieden, vermeld in artikel II.170, § 2, tweede lid, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

De lijst van de bachelor- en masteropleidingen die de andere ambtshalve geregistreerde instellingen en de geregistreerde instellingen kunnen aanbieden, vermeld in artikel II.170, § 2, derde lid, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2019-2020, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2019, wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 2020-2021.

Art. 4.

De Vlaams minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlagen

Bijlage 1

[1B.Vl.R. van 16/10/2020
B.S. 14/12/2020
Lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling kunnen worden aangeboden door hogescholen en universiteiten in het hoger onderwijs in het academiejaar 2020-20211B.Vl.R. van 16/10/2020
B.S. 14/12/2020
]

Bijlage 2

[1B.Vl.R. van 16/10/2020
B.S. 14/12/2020
Lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2020-20211B.Vl.R. van 16/10/2020
B.S. 14/12/2020
]