Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie loopbaanbegeleider

 • goedkeuringsdatum
  29/01/2021
 • publicatiedatum
  B.S. 14/05/2021 (pagina 47881)
 • bron

  Numac : 2021031349
 • datum laatste wijziging
  14/05/2021

Aanhef

Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen heeft advies gegeven op 4 november 2020.
- De Inspectie van Financiƫn heeft advies gegeven op 12 november 2020.

Initiatiefnemers
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

1.

2.

Bijlage