OPGEHEVEN : Wet betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften.