Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs.