Decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken.