OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het artikel 163, § 4, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II aangaande de bevoegdheden van de commissaris van de Vlaamse Regering.