OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VIII. (uittreksel - Personeel/B+OP)