Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte.