OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel - DKO/Personeel)