OPGEHEVEN : Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap