OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs IX. (uittreksel)