OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 2 tot vaststelling van het maximum aantal lestijden per week in het voltijds secundair onderwijs.