OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel)