Omzendbrief: 13CC/Prest. CAO VI/GL/ van 24/07/2001: Maatregel vanaf het schooljaar 2001-2002 betreffende het vaststellen van een ambt met volledige prestaties voor de ambten van het administratief personeel, het opvoedend hulppersoneel en het ondersteunend personeel van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, de internaten van het gemeenschapsonderwijs, de tehuizen, de medisch-pedagogisch instituten van het Gemeenschapsonderwijs, de instituten voor buitengewoon secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs en de opvangcentra alsook de gesubsidieerde contractuelen uit de conventie 8285 die met een administratieve taak zijn belast in een van de voormelde ambten