Omzendbrief: SO/2006/03(BuSO) van 04/05/2006: Toepassing van de regels inzake de rationalisatie en de programmatie van het buitengewoon secundair onderwijs