Omzendbrief: PERS/2009/10 van 24/09/2009: Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het onderwijs