Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het logies-, restaurant- en cateringmanagement en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het zaalmanagement en sommeliertechnieken