Besluit van de Vlaamse Regering over de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Hebreeuws