Omzendbrief: 13 AC/B.Ph./SH/js van 22/03/1995: Verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen. Sancties ingeval van valse of onvolledige verklaring of ingeval bedragen die ten onrechte werden ontvangen