Omzendbrief: 13AC/WJ/001 van 04/06/1997: (…) Ontslag zonder opzegging - Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen - RSZ-bijdragen bij eenzijdige verbreking arbeidsverhouding