Omzendbrief: 13AC/SH/js-1 van 24/07/1998: Instelling overgenomen door een inrichtende macht van het gesubsidieerd onderwijs - Toelichting bij artikel 74 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs