Omzendbrief: 13AC/CR/B.Ph./SH/nc van 31/07/1996: Deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra

    Inhoudstafel