Omzendbrief: NO/202/CR/SH/AS/MPV van 05/01/1982: Administratief personeel, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksonderwijsinrichtingen onderworpen aan het statuut van 29 augustus 1966. Afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen. Wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden

    Inhoudstafel