Omzendbrief: NO/205/CR/SH/AS/MPV van 09/02/1982: Gesubsidieerde personeelsleden van de inrichtingen gesubsidieerd door de Staat overeenkomstig de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. Afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen. Wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden

    Inhoudstafel