Omzendbrief: GO/70/91/4 van 16/04/1991: Verlof voor opdrachten in het belang van het onderwijs en terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht van de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs

    Inhoudstafel