Formulieren

Aanvraag van permanent onderwijs aan huis of de verlenging ervan
doc. nr. 11192

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunt u permanent onderwijs aan huis aanvragen of verlengen voor leerlingen met een beperking die aan de toelatingsvoorwaarden van het buitengewoon onderwijs voldoen. Die leerlingen hebben recht op permanent onderwijs aan huis als ze door hun beperking geen onderwijs op school kunnen volgen.

Wie vult dit formulier in?

Een van de ouders, de voogd of de meerderjarige leerling zelf vult dit formulier in. Een medewerker van een school voor buitengewoon onderwijs of van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) vult dit formulier in.

- Bijlage bij omzendbrief SO/2005/05

- Bijlage bij omzendbrief SO/2005/06(BUSO)

- Bijlage bij omzendbrief BaO/97/5


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert